S.K.H.Tang Shiu Kin Sec.School ,Oi Kwan Rd.,Wanchai

school